Projekt R&D Finansowany z Unii Europejskiej

TIMEQUBE: BUDOWA INTELIGENTNEJ PLATFORMY ZWIĘKSZAJĄCEJ PRODUKTYWNOŚĆ PRACOWNIKÓW

Celem niniejszego projektu jest budowa rozwiązania automatyzującego proces oceny warunków i wydawania rekomendacji dot. przebiegu spotkania, w celu podnoszenia jakości spotkania.

Budowa platformy produktywności opartej na ergonomicznym, estetycznym i innowacyjnym następcy istniejącego produktu w wersji hardware oraz rozwój wersji software. Dane zbierane przez oba narzędzia będą następnie analizowane przez platformę produktywności Timeqube tak, aby dostarczyć praktycznych wskazówek pozwalających zwiększać efektywność, produktywność i zaangażowanie zespołów w biznesie, nauce i edukacji.
Timeqube 2 (TQ2) będzie posiadał nowocześniejszą formę z zastosowaniem pełnego doświetlenia i ekranu dotykowego transparent touch. Będzie również w pełni skomunikowany z platformą dzięki modułom bluetooth oraz WiFi spełniając rygorystyczne wymogi protokołów IoT.

Platforma produktywności (TQPP) Timeqube Productivity Platform to miejsce łączące zewnętrzne rozwiązania, gdzie spływać będą dane z narzędzi Timeqube2 i Timeqube Online oraz miejsce gdzie nastąpi wizualizacja danych w celu dostarczenia miarodajnej informacji oraz praktycznych wskazówek z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania transformacyjnego. Wszystko co jest niezbędne by spotkania były efektywniejsze na wielu poziomach.

Wartość projektu: 1 000 000,00 zł

Wkład funduszy Europejskich: 800 000,00 zł

Screenshot 2022 01 27 at 16.54.10 1