Kontakt

Ta strona jest obsługiwana przez Timeqube sp. z o.o. Jesteśmy zarejestrowani w Polsce pod numerem KRS 0000757654 a nasza siedziba znajduje się pod adresem:

Frezerów 3
20-209 Lublin
Polska

Jest to również nasz główny adres handlowy. Możesz skontaktować się z nami pod wyżej wymienionym adresem
adres, e-mailem lub telefonicznie:

Adres e-mail: [email protected]
Numer VAT UE: PL-5272871763

Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (ODR), do której można uzyskać dostęp pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Jesteśmy gotowi do udziału w pozasądowym postępowaniu rozstrzygającym spory przed organem rozstrzygającym spory konsumenckie.